NAGRADNI NATJEČAJ – REZULTATI

 

Ljekarna Popovec

 

1. ZDENKA MESEC

2. IVAN HUKMAN

3. ISKRA-ANA SVIRČEVIĆ

4. KRUNOSLAV KRAMAR

5. MARIJANA LEMO

 

 

Ljekarna Mačkovec

 

1. Natalija Novak

2. Alenka Maksimović

3. Dragica Mikuša-Vlah

4. Biserka Zadravec

5. Nada Sabol

 

Ljekarna Pušćine

 

1. Draženka Saško
2. Ines Šajnović
3. Štefanija Jarni
4. Štefica Hrastić
5. Nevenka Jambor

NAGRADNI NATJEČAJ 22.8.2022.

POPOVEC / PUŠČINE / MAČKOVEC

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA POPOVEC – Poklon paket Obiteljske njege!

Poklon paket Obiteljske njege sadrži: Eucerin dermatoclean hijaluron gel za čišćenje 200 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity 3d serum 30 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema spf30 50 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema noć 50 ml, Merz spezial koža, kosa, nokti 60 dražeja, Collagen time beauty 500 ml, Solgar magnezij citrate 60 tbl.

Ljekarna Kaštel Farm

Nagradni natječaj – Poklon paket Obiteljske njege!

 

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarna Kaštel Farm, Trg K. A. Stepinca 9, 23420 Benkovac, HR, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora povodom otvorenja nove ljekarne u Popovcu. Nagradni natječaj će početi u trenutku objave na Facebook stranici (ponedjeljak, 22.8.2022.) te trajati do srijede, 31.8.2022. u 20:00 sati.

Članak 3

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 5 nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Svih 5 nagrade su jednake:

 1. Paket Obiteljske njege!

 2. Paket Obiteljske njege!

 3. Paket Obiteljske njege!

 4. Paket Obiteljske njege!

 5. Paket Obiteljske njege!Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Za pravilno sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju potrebno je u periodu od 22.8.2022. do 31.8.2022.g., u ljekarni u Popovcu (Sesvete) ispuniti formular s imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona i morate odgovoriti na pitanje "Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?".

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je:

 

 • Ispuniti pristupnicu za sudjelovanje u nagradnom natječaju u ljekarni Popovec (Sesvete)

 • Odgovoriti na pitanje"Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?"

 • Označiti da ste suglasni s pravilima sudjelovanja

   

Osobe zaposlene od Organizatora i od subjekata koje su izravno povezane s implementacijom Nagradnog natječaja i članovi njihove najbliže obitelji ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju. Sudionici jamče da su informacije dane za potrebe Nagradnog natječaja točne i istinite.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

 • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

   

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike bira Žiri koji je sastavljen od 3 člana.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili drugi proizvod. Organizator će 1.9.2022.g. odabrati pet podbjednika, kojima će biti podjeljene nagrade. Izbor pobjednika Nagradnog natječaja neće biti javan. Izbor će provest tročlana komisija koja će o izboru sastaviti i potpisati zapisnik.

Zapisnik će obuhvaćati sljedeće informacije:

datum, vrijeme i mjesto izbora;

prisutni članovi komisije

imena pobjednika.Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti odgovora. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni na službenoj stranici Ljekarne Kaštel Farm, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem telefona koji je ostavljen u pristupnici. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 15 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Preuzimanje nagrade

Nagradu možete preuzeti u našoj poslovnici u kojoj ste sudjelovaju u nagradnom natječaju. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime).

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati nagradnog natječaja s imenom i prezimenom dobitnika biti će objavljeni 1.9.2022. do kraja dana, na službenoj web stranici Organizatora.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13
PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: ljekarna.kastel.farm@hi.t-com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ljekarne Kaštel Farm, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ljekarne Kaštel Farm ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 18

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, adresa i telefonski broj, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresa te telefonski broj) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa podružnici u kojoj se nagrada preuzima, isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

 

Organizator

Ljekarna Kaštel Farm

Trg K. A. Stepinca 9

23420 Benkovac

OIB: 53699062508

____________________________________________________________________

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA MAČKOVEC – Poklon paket Obiteljske njege!

Poklon paket Obiteljske njege sadrži: Eucerin dermatoclean hijaluron gel za čišćenje 200 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity 3d serum 30 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema spf30 50 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema noć 50 ml, Merz spezial koža, kosa, nokti 60 dražeja, Collagen time beauty 500 ml, Solgar magnezij citrate 60 tbl.

Ljekarna Kaštel Farm

Nagradni natječaj – Poklon paket Obiteljske njege!

 

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarna Kaštel Farm, Trg K. A. Stepinca 9, 23420 Benkovac, HR, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora povodom otvorenja nove ljekarne u Mačkovcu. Nagradni natječaj će početi u trenutku objave na Facebook stranici (ponedjeljak, 22.8.2022.) te trajati do srijede, 31.8.2022. u 16:00 sati.

Članak 3

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 5 nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Svih 5 nagrade su jednake:

 1. Paket Obiteljske njege!

 2. Paket Obiteljske njege!

 3. Paket Obiteljske njege!

 4. Paket Obiteljske njege!

 5. Paket Obiteljske njege!Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Za pravilno sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju potrebno je u periodu od 22.8.2022. do 31.8.2022.g., u ljekarni u Mačkovcu ispuniti formular s imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona i morate odgovoriti na pitanje "Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?".

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je:

 

 • Ispuniti pristupnicu za sudjelovanje u nagradnom natječaju u ljekarni Mačkovec (Balogovec 47)

 • Odgovoriti na pitanje"Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?"

 • Označiti da ste suglasni s pravilima sudjelovanja

   

Osobe zaposlene od Organizatora i od subjekata koje su izravno povezane s implementacijom Nagradnog natječaja i članovi njihove najbliže obitelji ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju. Sudionici jamče da su informacije dane za potrebe Nagradnog natječaja točne i istinite.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

 • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

   

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike bira Žiri koji je sastavljen od 3 člana.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili drugi proizvod. Organizator će 1.9.2022.g. odabrati pet podbjednika, kojima će biti podjeljene nagrade. Izbor pobjednika Nagradnog natječaja neće biti javan. Izbor će provest tročlana komisija koja će o izboru sastaviti i potpisati zapisnik.

Zapisnik će obuhvaćati sljedeće informacije:

datum, vrijeme i mjesto izbora;

prisutni članovi komisije

imena pobjednika.Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti odgovora. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni na službenoj stranici Ljekarne Kaštel Farm, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem telefona koji je ostavljen u pristupnici. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 15 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Preuzimanje nagrade

Nagradu možete preuzeti u našoj poslovnici u kojoj ste sudjelovaju u nagradnom natječaju. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime).

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati nagradnog natječaja s imenom i prezimenom dobitnika biti će objavljeni 1.9.2022. do kraja dana, na službenoj web stranici Organizatora.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13
PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: ljekarna.kastel.farm@hi.t-com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ljekarne Kaštel Farm, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ljekarne Kaštel Farm ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 18

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, adresa i telefonski broj, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresa te telefonski broj) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa podružnici u kojoj se nagrada preuzima, isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Organizator

Ljekarna Kaštel Farm

Trg K. A. Stepinca 9

23420 Benkovac

OIB: 53699062508

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA NEDELIŠĆE – Poklon paket Obiteljske njege!

Poklon paket Obiteljske njege sadrži: Eucerin dermatoclean hijaluron gel za čišćenje 200 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity 3d serum 30 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema spf30 50 ml, Eucerin hijaluron filler elasticity krema noć 50 ml, Merz spezial koža, kosa, nokti 60 dražeja, Collagen time beauty 500 ml, Solgar magnezij citrate 60 tbl.

Ljekarna Kaštel Farm

Nagradni natječaj – Poklon paket Obiteljske njege!

 

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarna Kaštel Farm, Trg K. A. Stepinca 9, 23420 Benkovac, HR, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora povodom otvorenja nove ljekarne u Pušćinama (Nedelišće). Nagradni natječaj će početi u trenutku objave na Facebook stranici (ponedjeljak, 22.8.2022.) te trajati do srijede, 31.8.2022. u 16:00 sati.

Članak 3

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima 5 nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Svih 5 nagrade su jednake:

 1. Paket Obiteljske njege!

 2. Paket Obiteljske njege!

 3. Paket Obiteljske njege!

 4. Paket Obiteljske njege!

 5. Paket Obiteljske njege!Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 4

PRAVO SUDJELOVANJA

Za pravilno sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju potrebno je u periodu od 22.8.2022. do 31.8.2022.g., u ljekarni u Pušćinama ispuniti formular s imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona i morate odgovoriti na pitanje "Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?".

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Članak 5

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je:

 

 • Ispuniti pristupnicu za sudjelovanje u nagradnom natječaju u ljekarni Pušćine (Čakovečka ulica 54)

 • Odgovoriti na pitanje"Zašto baš Vi trebate osvojiti nagradu?"

 • Označiti da ste suglasni s pravilima sudjelovanja

   

Osobe zaposlene od Organizatora i od subjekata koje su izravno povezane s implementacijom Nagradnog natječaja i članovi njihove najbliže obitelji ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju. Sudionici jamče da su informacije dane za potrebe Nagradnog natječaja točne i istinite.

Članak 6

DISKVALIFICIRANJE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;

 • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

   

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike bira Žiri koji je sastavljen od 3 člana.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili drugi proizvod. Organizator će 1.9.2022.g. odabrati pet podbjednika, kojima će biti podjeljene nagrade. Izbor pobjednika Nagradnog natječaja neće biti javan. Izbor će provest tročlana komisija koja će o izboru sastaviti i potpisati zapisnik.

Zapisnik će obuhvaćati sljedeće informacije:

datum, vrijeme i mjesto izbora;

prisutni članovi komisije

imena pobjednika.Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti odgovora. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni na službenoj stranici Ljekarne Kaštel Farm, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem telefona koji je ostavljen u pristupnici. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 15 dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Preuzimanje nagrade

Nagradu možete preuzeti u našoj poslovnici u kojoj ste sudjelovaju u nagradnom natječaju. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime).

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati nagradnog natječaja s imenom i prezimenom dobitnika biti će objavljeni 1.9.2022. do kraja dana, na službenoj web stranici Organizatora.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 13
PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima. Davanje osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: ljekarna.kastel.farm@hi.t-com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zadru.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ljekarne Kaštel Farm, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ljekarne Kaštel Farm ne snose odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 18

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, adresa i telefonski broj, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresa te telefonski broj) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa podružnici u kojoj se nagrada preuzima, isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

 

Organizator

Ljekarna Kaštel Farm

Trg K. A. Stepinca 9

23420 Benkovac

OIB: 53699062508

_______________________________________________________

                                          POPUSTI 9/2022 • Avene, A-derma, Ducray, Klorane, Dexeryl 15. 9. - 30. 9.

  25.00%

 • Eucerin 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Hansaplast 15. 9. - 31. 9. 30.00%

 • Bioderma 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Eptaderm 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Mustela 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Filorga 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Novexpert 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • Olaplex 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • SVR 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Uriage 15. 9. - 30. 9. 30.00%

 • Bionike 15. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Lierac 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Ladival 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Nuxe 15. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Dr. Brandt 15.9. - 30. 9. 30,00%

 • Apivita, Lierac, Marvis, Phyto 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Neutrogena 15. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Pharmaceris 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Bepanderm i Bepantherm sens. 1. 9. - 30. 9. 15,00%

 • Medex 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Bio-oil ulje i gel 1. 9. - 15. 9. 25,00%

 • Pernaton 1. 9. - 15. 9. 20,00%Blend-a-dent 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • ESI Melatonine, Relaxerbe, Regulator probave, Diurerbe, Nodol kremu i kapsule 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Naturprodukt Medipharma cosmetics Hyaluron linija 15. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Unitears kapi 10 ml, Sensivit kapi 10 ml, Ocuhyl C kapi 10 ml, Hypromeloza P kapi 10 ml 15. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Linex complex 1. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Pilex 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Chirofol 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Femmenessence 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Gynofit 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Lekolid 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Linex complex 1. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Jamieson 15. 9. - 30. 9. 15.00%

 • Dietpharm 10. 9. - 25. 9. 20,00%

 • PharmaS 10. 9. - 25. 9. 20,00%

 • Omni logic plus, Meta care selen, Omni-Biotic stress 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Solgar Omega 3 60 kaps., Solgar Omega 3 double strength 60 kaps., Solgar wild alaskan 120 kaps. 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Salvit apetit 150 ml, Salvit beta glukan 150 ml, Salvit fervit 30 ml, Salvit laxavit, Salvit multi žele bomb., Salvit omega vit. D 15 ml, Salvit orsovit prašaka 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Apimel 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • Apipharma 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • PIP 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • Garcinia 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • Hamapharm 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • HUG 15. 9. - 30. 9. 20.00%

 • Biovitalis Losion protiv uši i gnjida 100 ml, Biovitalis Medna rosa PLUS 10 ml, Biovitalis Krema za kožu s pjegama 40 ml, Biovitalis Koncentrirana gel krema protiv celulita 150 ml, Biovitalis Svilenkasta krema protiv strija 150 ml, Biovitalis Hranjivi maslac za njegu suhe kože 150 ml, Biovitalis ultra zaštitni sprej protiv krpelja 100 ml    1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Revita 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Irix, Proctosal, Colosal 15. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Revalid i Perskindol 15. 9. - 31. 9. 20,00%

 • Omron tlakomjer M3 i M3 s adapterom, Inhalator comp air C 28P, Nano tlakomjeri, Nano PULSNI OKSIMETRI za djecu i odrasle

  1. 9. - 30. 9. 15,00%

 • Omron beskontaktni toplomjer MC 720 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Rio 60 sec FACE LIFT, Rio anti age Led maska 1. 9. - 30. 9. 15,00%

 • Laica toplomjeri i tlakomjeri 1. 9. - 30.9. 20,00%

 • Microlife tlakomjer BP A I EASY, Microlife tlak. BP A 150 AFBI, Microlife tlakomjer BP A2 basic, Microlife tlak. BP A2 classic, Microlife tlak. Bp a3 mam plus, Microlife tlak. Bp a6 afib pc, Microlife tlak. BP B3 AFIB 1. 9. - 30.9. 20,00%

 • Visomat i Visocor tlakomjeri 1. 9. - 30.9. 20,00%

  

                                      POPUSTI 9/2022

                     Ljekarne Mačkovec / Popovec / Pušćine

 

 • Avene, A-derma, Ducray, Klorane, Dexeryl 1. 9. - 15. 9.

  25.00%

 • Eucerin 1. 9. - 15. 9. 35.00%

 • Hansaplast 1. 9. - 15. 9. 35.00%

 • Bioderma 1. 9. - 15. 9. 30.00%

 • Eptaderm 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Mustela 1. 9. - 15. 9. 30.00%

 • Filorga 1. 9. - 15. 9. 30.00%

 • Novexpert 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • Olaplex 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • SVR 1. 9. - 15. 9. 30.00%

 • Uriage 1. 9. - 15. 9. 30.00%

 • Bionike 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Lierac 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Ladival 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Nuxe 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Dr. Brandt 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Apivita, Lierac, Marvis, Phyto 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Neutrogena 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Pharmaceris 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Medex 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Bepanderm i Bepantherm sens. 1. 9. - 30. 9. 15,00%
 • Bio-oil ulje i gel 1. 9. - 15. 9. 25,00%

 • Pernaton 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Blend-a-dent 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • ESI Melatonine, Relaxerbe, Regulator probave, Diurerbe, Nodol kremu i kapsule 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Naturprodukt Medipharma cosmetics Hyaluron linija 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Unitears kapi 10 ml, Sensivit kapi 10 ml, Ocuhyl C kapi 10 ml, Hypromeloza P kapi 10 ml 1. 9. - 15. 9. 30,00%

 • Linex complex 1. 9. - 30. 9. 30,00%

 • Pilex 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Chirofol 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Femmenessence 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Gynofit 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Lekolid 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Jamieson 1. 9. - 30. 9. 15.00%

 • Dietpharm 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • PharmaS 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Omni logic plus, Meta care selen, Omni-Biotic stress 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Solgar Omega 3 60 kaps., Solgar Omega 3 double strength 60 kaps., Solgar wild alaskan 120 kaps. 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Salvit apetit 150 ml, Salvit beta glukan 150 ml, Salvit fervit 30 ml, Salvit laxavit, Salvit multi žele bomb., Salvit omega vit. D 15 ml, Salvit orsovit prašaka 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Apimel 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • Apipharma 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • PIP 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • Garcinia 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • Hamapharm 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • HUG 1. 9. - 15. 9. 20.00%

 • Biovitalis Losion protiv uši i gnjida 100 ml, Biovitalis Medna rosa PLUS 10 ml, Biovitalis Krema za kožu s pjegama 40 ml, Biovitalis Koncentrirana gel krema protiv celulita 150 ml, Biovitalis Svilenkasta krema protiv strija 150 ml, Biovitalis Hranjivi maslac za njegu suhe kože 150 ml, Biovitalis Ultra zaštitni sprej protiv krpelja 100 ml 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Revita 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Irix, Proctosal, Colosal 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Revalid i Perskindol 1. 9. - 15. 9. 20,00%

 • Omron tlakomjer M3 i M3 s adapterom, Inhalator comp air C 28P, Nano tlakomjeri, Nano PULSNI OKSIMETRI za djecu i odrasle 1. 9. - 30. 9. 15,00%

 • Omron beskontaktni toplomjer MC 720 1. 9. - 30. 9. 20,00%

 • Rio 60 sec FACE LIFT, Rio anti age Led maska 1. 9. - 30. 9. 15,00%

 • Laica toplomjeri i tlakomjeri 1. 9. - 30.9. 20,00%

 • Microlife tlakomjer BP A I EASY, Microlife tlak. BP A 150 AFBI, Microlife tlakomjer BP A2 basic, Microlife tlak. BP A2 classic, Microlife tlak. Bp a3 mam plus, Microlife tlak. Bp a6 afib pc, Microlife tlak. BP B3 AFIB 1. 9. - 30.9. 20,00%

 • Visomat i Visocor tlakomjeri 1. 9. - 30.9. 20,00%

   

*Popust se ne odnose na promo pakiranja!

*Popusti se ne odnose na dječju hranu i dohranu!

*Popusti se NE zbrajaju! 

 Naše ljekarne